Sök

Välkommen!

Varbergsvind ek. för. bildades 1998 och har ca 530 medlemmar. Föreningen skall främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla egen vindkraftproducerad el och därigenom också främjande medlemmarnas miljöintresse och hushållning. Föreningen har i dagsläget 8.550 andelar, fördelat på enskilda andelsägare men också på företag och bostadsrättsföreningar. Föreningen äger ett halvt verk vid Södra Cell, Värö Bruk, ett verk vid Munkagårdsgymnasiet, Tvååker och ett halvt verk på Gummaråsen, Tvååke…