Föreningsstämma 21 april 2024 – Föreningens 27:e stämma

Här hittar du material inför föreningsstämman den 21 april 2024.

Kallelse årsstämma 2024

Årsberättelse 2023

Protokoll från förgående årsstämma & extrastämma 2023

Stadgar Varbergsvind ek extrastämma 2023-09-26

Produktionsutfall 2023 & 2024

Nytt avtal med Varberg Energimarknad – du väljer själv avtalstyp förkompletteringsel

Oktober 2023


Vindandelsägare i Varbergsvind Ek. För.


Nytt avtal med Varberg Energimarknad – du väljer själv avtalstyp för
kompletteringsel


Vårt nuvarande avtal med Varberg Energimarknad AB går ut 2023-12-31.
Vi har nu kommit överens med Varberg Energimarknad, där du som andelsägare får välja
mellan två avtalsformer, antingen fast 3-årsavtal eller rörligt/dynamiskt avtal. Detta gäller
för den el som inte täcks av dina vindandelar. Båda avtalsformerna går att kombinera med
Varberg Energimarknads tjänster Flex ladda och Flex batteri.
Den rörlighet som råder på elmarknaden gör att du får ett fastpris dagen då Du kontaktar
Varberg Energimarknad för avtalstecknande.
Du som inte gör ett aktivt val innan 2023-12-15 får rörligt/dynamiskt pris.
Med det nya avtalet bibehåller vi en långsiktig grund för att kunna hålla stabila avgifter som
du betalar till föreningen.
För detaljer och villkor hänvisar vi till utskick från Varberg Energimarknad och kontakt med
deras kundservice.


Med vänlig hälsning
Varbergsvind Ekonomisk Förening
Göran Karlsson
Ordförande

Extra föreningsstämma

Föreningen kommer att ha en extra årsstämma den 2023-09-26 kl. 18.30 i Sunvära SK klubbstuga Sjöaremossen, Väröbacka.

Se vidare kallelse nedan, se även stadgar för Varbergsvind ekonomisk förening.