Extra föreningsstämma

Föreningen kommer att ha en extra årsstämma den 2023-09-26 kl. 18.30 i Sunvära SK klubbstuga Sjöaremossen, Väröbacka.

Se vidare kallelse nedan, se även stadgar för Varbergsvind ekonomisk förening.