Styrelsen

Följande personer ingår i styrelsen för Varbergsvind Ek. För.

Göran Karlsson    vintergarden1@telia.comOrdförande
Lars-Inge Larssonlarsinge.l.larsson@gmail.comVice ordförande
Håkan Svenssonhakan.svensson@seaside.se                   Ordinarie ledamot
Stefan Norbergsngkonsult@telia.comOrdinarie ledamot
Carl-Arne Pedersen           carl-arne.pedersen@outlook.comOrdinarie ledamot
Sven Hellbergsven.hellberg@lantmannen.comSuppleant
Sven Bruneforssvenbrunefors@hotmail.comSuppleant
Gustav Trinhdalgustaf.trinhdal@hotmail.comSuppleant
Roy Magnussonroy@seaside.seValberedning