Om Varbergsvind

Varbergsvind Ek. För. bildades 1998 och har ca 530 medlemmar. Föreningen skall främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla egen vindkraftproducerad el och därigenom också främjande medlemmarnas miljöintresse och hushållning. Föreningen har i dagsläget 8.550 andelar, fördelat på enskilda andelsägare men också på företag och bostadsrättsföreningar.

Föreningen äger ett verk vid Munkagårdsgymnasiet, Tvååker och ett halvt verk på Gummaråsen, Tvååker. Verken drivs tillsammans med Varberg Energimarknads vindkraftverk på resp plats.

Föreningen förvaltas av en styrelse som väljs av årsstämman.