Föreningsstämma 21 april 2024 – Föreningens 27:e stämma

Här hittar du material inför föreningsstämman den 21 april 2024.

Kallelse årsstämma 2024

Årsberättelse 2023

Protokoll från förgående årsstämma & extrastämma 2023

Stadgar Varbergsvind ek extrastämma 2023-09-26

Produktionsutfall 2023 & 2024

Nytt avtal med Varberg Energimarknad – du väljer själv avtalstyp förkompletteringsel

2023-10-24

Oktober 2023 Vindandelsägare i Varbergsvind Ek. För. Nytt avtal med Varberg Energimarknad – du väljer själv avtalstyp förkompletteringsel Vårt nuvarande avtal med Varberg Energimarknad AB går ut 2023-12-31.Vi har nu kommit överens med Varberg Energimarknad, där du som andelsägare får väljamellan två avtalsformer, antingen fast 3-årsavtal eller rörligt/dynamiskt avtal. Detta gällerför den el som inte […]

Läs mer »