Göran Karlsson lämnar över styrelseklubban till Hans LL

På årsstämman 2024-04-21 lämnar Göran Karlsson över sitt ordförandeskap efter många år.

Styrelsen tackar Göran Karlsson för sitt stora engagemang för Varbergs Vind.

Nytt avtal med Varberg Energimarknad – du väljer själv avtalstyp förkompletteringsel

2023-10-24

Oktober 2023 Vindandelsägare i Varbergsvind Ek. För. Nytt avtal med Varberg Energimarknad – du väljer själv avtalstyp förkompletteringsel Vårt nuvarande avtal med Varberg Energimarknad AB går ut 2023-12-31.Vi har nu kommit överens med Varberg Energimarknad, där du som andelsägare får väljamellan två avtalsformer, antingen fast 3-årsavtal eller rörligt/dynamiskt avtal. Detta gällerför den el som inte […]

Läs mer »